ราษฎรอาวุโส (อังกฤษ: Senior people) เป็นคำเรียกบุคคลชาวไทย หมายถึง บุคคลที่ดำรงตนเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ที่มาของคำว่า “ราษฎรอาวุโส” เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2535 โดยมีบุคคลที่ถือเป็นปัญญาทางสังคม 3 คน ได้เสนอข้อคิดเห็นโดยไม่ฝักฝ่ายทางการเมือง สื่อมวลชนจึงขนานนามว่า “ราษฎรอาวุโส” ได้แก่

1. ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก 

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

3. ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ครูพิภพ ธงไชย ผู้จัดการมูลนิธิเด็ก และที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ให้ข้อมูลย้อนไปถึงกลุ่ม “พลเมืองอาวุโส” ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความห่วงใยบ้านเมือง โดย ศ.น.พ.ประเวศ วะสี และผู้อาวุโสอีกหลายท่านที่รวมตัวระดมความคิดเห็นพยายามหาทางออกให้ผู้มี อำนาจ เป็นทางออกอันจะมีคุณต่อสังคมไทย   ทั้งนี้เวลานั้นเป็นช่วงหลังปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
การประชุมครั้งแรกมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปสภาผู้สูงอายุ ปัญญาชนอาวุโสผู้เป็นที่เคารพในบ้านเมืองเข้าร่วมประชุม อาทิ น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว ศ.นิคม จันทรวิฑูร อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ศ.เสน่ห์ จามริก อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม     ต่อมาถึงวิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 พลเมืองอาวุโสร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงหรือฝักใฝ่ทางการเมือง บทบาทของพลเมืองอาวุโสจึงชัดเจนขึ้น  ครั้งนั้นพลเมืองอาวุโส 3 ท่าน คือ ศ.เสน่ห์ ศ.น.พ.ประเวศ และ ศ.ระพี สาคริก ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อความสมานฉันท์ของชาติ สื่อมวลชนเลือกคำ ราษฎรอาวุโส มาใช้ในปรากฏการณ์นี้

สรุปคือ ราษฎรอาวุโส เป็นภาษาข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ตั้งขึ้น มิได้จำกัดว่ามีใครบ้าง แต่ภาพโดยรวมของราษฎรอาวุโสคือบุคคลที่มีบทบาทวิพากษ์วิจารณ์ ชี้แนวทางการบริหารบ้านเมืองอันชอบธรรมต่อประชาชนให้แก่ผู้มีอำนาจ มองย้อนไปในอดีต

ครูพิภพกล่าวว่าคำว่าราษฎรอาวุโส เป็นเช่นกันกับคำที่สื่อมวลชลใช้ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คือปัญญาชน โดยคนหนึ่งที่หมายถึงคือ อ.สุลักษณ์ หรือ ส. ศิวรักษ์ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นปัญญาชนเป็นที่ยอมรับจาก สังคมคือความดีที่สั่งสมมา และการนำเสนอแนวคิดเพื่อส่วนรวมโดยไม่มีประโยชน์ใดๆ แอบแฝง คำว่า ราษฎรอาวุโส ในแวดวงสื่อมวลชน นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรเอกชนพร้อมใจใช้เรียกขานบุคคล     ที่เห็นได้ชัดเจนว่าดำรงตนเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามแต่สถานการณ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองโดยไม่มีกฎหมายมารองรับ แต่ด้วยวัตรปฏิบัติของท่านที่มีมาแต่อดีต และข้อคิดความเห็นที่เป็นแนวทางชี้แนะให้แก่ผู้มีอำนาจทั้งหลายในฐานะผู้ ผ่านโลกผ่านชีวิตมามาก

ที่มา:http://www.vcharkarn.com/vcafe/92546

:http://th.wikipedia.org/wiki/ราษฎรอาวุโส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s