อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนหลังการเลือกตั้ง
(พื้นที่ศึกษา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา)
 ที่มาและความสำคัญของบทความ
     ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติที่เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศใน
ขณะนั้นต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดเสถียรภาพ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ทุกรัฐบาลจึงเปรียบเสมือน
ความหวังของประชาชนที่จะทำให้ประชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลแต่ละสมัยก็จะมีนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความนิยมในรัฐบาลของคนในท้องถิ่นนั้นๆ............
ดูฉบับเต็มได้ที่ >> ชิงโค
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s